Právo pacientů na horší a horší péči?

středa 12. srpen 2009 07:15

Brojit proti poplatkům a spoluúčasti pacientů je jako zakazovat zdravým lidem vycházet z bytu na procházky, protože by venku mohli chytit nějakou virózu. Tohoto boje se zúčastnily nejen politické strany, ale také některá sdružení, která jinak hájí zájmy pacientů. Neprávem.

Hluboce obdivuji a proporuji iniciativu jednotlivců, sdružení a velké části nevládních organizací, ať již bojují proti hladu v Africe, za podporu postižených dětí nebo za demokracii v autoritativních režimech. Tuto iniciativu nemůže a ani nemá stát nahrazovat. Také různá sdružení na obranu pacientů dělají mnoho užitečné práce.

Přechod od stavu, kdy pacienti přicházeli k lékařům s dárky i úplatky, ke stavu, kdy má pacient sám rozhodovat o svém zdraví i životě a asertivně vyžadovat všechny informace a respekt, je těžký. Kdo by se hádal s lékařem, na kterém závisí zdraví Vaše nabo Vašich blízkých? Sdružení bojující za práva pacientů potřebujeme jako sůl. Je potom smutné, když vyjádření některých sdružení na obranu pacientů vyznívají jako boj proti jakýmkoliv reformám a nebo dokonce jako předvolební agitace ČSSD.

Základním omylem je boj proti poplatkům a proti spoluúčasti pacientů. Pokusím se na základě nedávno publikovaného srovnání OECD dokázat, proč. Nechme stranou USA, kde se předraženými lékařskými službami zabýval již Milton Friedman, a soustřeďme se na Evropu. V západní Evropě jsou celkové prostředky vynakládané na zdravotnictví typicky na úrovni 9 až 11% hrubého domácího produktu (GDP) a v České republice na úrovni 7% GDP. Průměrná spoluúčast ve vyspělých evropských zemích je 20% až 25% a v České republice pouze 12%. Můžeme z toho vyvodit tyto závěry:

 • Zdravotnictví v České republice pracuje poměrně efektivně
 • Objem výkonů pořízených z veřejných zdrojů je prakticky na úrovni záp. Evropy
 • Z dlouhodobého hlediska bude potřebovat zdravotnictví zvýšení prostředků
 • Zvýšení prostředků je potřeba provést právě formou zvýšení spoluúčasti
 • Podrobné zdůvodnění předkládám laskavým čtenářům níže. Pokud zůstane zachována efektivita systému na současné úrovni (zajistí se, že nové peníze přijdou tam, kam mají), zavedení spoluúčasti znamená jednoznačné zlepšení péče o pacienty. Naopak nezavedení spoluúčasti bude znamenat postupné snižování úrovně a dostupnosti zdravotnických služeb.

  Z jedním z argumentů proti poplatkům jsem se setkal v mnohých internetových diskusích: Od roku 19XX jsem platil zdravotní pojištění a nyní mam platit znova?! Ano, pokud chcete péči na současné úrovni a ne na úrovni roku 19XX. Samozřejmě jsem si vědom toho, že důchodci nemají peněz na rozdávání. To je však dědictví desítek let reálného socialismu a je to na zváštní diskusi. Zdravotní politika je však podle názvu zdravotní a ne sociální. Ta se podle mého názoru musí řešit zvlášť.

  Mnohé problémy ve zdravotnictví, se kterými sdružení statečně bojují (a zasluhují za to náš obdiv), se netýkají peněz, ale morálky, prosté slušnosti, systému školení, motivace, disciplíny a kontroly: lidská důstojnost pacientů, přístup lékařů a personálu, informovanost. Mnohé problémy jako například jednoduchý problém kvality jídla v nemocnicích se však bez peněz řešit nedají.

  Bojovat proti spoluúčasti je tudíž jako zakazovat lidem vycházet z bytu na procházky, protože venku mohou chytit virózu. Krátkodobě to funguje, ale za pár měsíců bez pohybu a čerstvého vzduchu... Toto již pomalu dochází dokonce i ČSSD. Sdružení na ochranu pacientů by tedy měla být pro poplatky a pro spoluúčast. Věřím, že časem přehodnotí svá stanoviska.


  Vezměme si modelovou západní zemi s výdaji na zdravotnictví ve výši 10% GDP a spoluúčastí 20% (blízko Rakousku nebo Německu). Pro připomenutí, ČR vykazuje 7% GDP na zdravotnictví a 12% spoluúčasti.

  Většina odborníků se shoduje, že úroveň českého zdravotnictví je plně srovnatelná s vyspělými evropskými zeměmi (axiom 1). Tudíž:

 • Naše zdravotnictví je efektivnější, neboť srovnatelného výkonu dosáhne se 7% GDP místo s 10% GDP


 • Při výdajích 10% GDP a spoluúčasti 20% činí objem spoluúčasti 2% GDP a platby z veřejných prostředků 8% GDP (10=2+8). Pro Českou republiku vychází objem spoluúčasti menší než 1% GDP a objem z veřejných prostředků větší než 6% GDP(7=1+6).

  Když uvážíme, že naše zdravotnictví je efektivnější v poměru 10/7, představuje našich 6% GDP z veřejných zdrojů jakoby 8.5% GDP (což je potřeba přirovnat k západním 8% GDP z veřejných zdrojů). Tím chci dokázat, že

 • Objem výkonů pořízených z veřejných zdrojů je prakticky na úrovni západní Evropy


 • Ve výše uvedené dedukci je rezerva 0.5% pro případ, že budete argumentovat, že západní péče je trochu lepší než naše a dále pro jistotu slovo "prakticky".

  Dále následuje přesnější úvaha. Česká republika dává na zdravotnictví 7% GDP a evropská země 10% DPH. Rozdíl číní 3% DPH. Z toho můžeme odhadnou že např. 1% GDP je rozdíl v efektivitě, 1% činí lepší kvalita péče v Evropě resp. zaostalost českého zdravotnictví a 1% je luxus, který si po desítkách let reálného socialismu nemůžeme dovolit (10-7=3=1+1+1). (Pozn: Toto je axiom 2.)

  Pokud zvýšíme spoluúčast z 12% na evropských 20%, získáme navíc 1% GDP. Ze 7% GDP se tudíž dostaneme na 8% GDP celkových nákladů na zdravotnictví. Když k těmto 8% DPH virtuálně přičteme 1% GDP rozdílu v efektivitě, dostaneme se na 9% GDP oproti evropským 10% GDP. Zůstal nám pouze rozdíl 1% na "luxus" (7+1=6+2*1=8 a 8+1=9=10-1). Docházíme tedy k závěru:

 • Zvýšení spoluúčasti na evropskou úroveň přinese prostředky právě nezbytně nutné k rozvoji zdravotnictví


 • QED

  Vojtěch Harok

  Vojtěch Harok

  Vojtěch Harok

  Člen ODS a aktivní občan, radotínský zastupitel. Co je důležité: svoboda, demokracie, vláda zákona, obrana, svobodný trh bez deformací, nízké daně.

  REPUTACE AUTORA:
  8,72 (VIP)

  Seznam rubrik

  Tipy autora

  Co právě čtu

  • Už je tady zase

  Oblíbené blogy

  Oblíbené stránky