Nacionalismus děti neporodí

středa 16. listopad 2016 16:30

Využít nacionalismu ke zvýšení porodnosti nelze. Bez náboženství není konzervatismu.

Je otázka, jestli menší porodnost či zmenšování počet obyvatel daného státu je vůbec nějakým velkým problémem. Jak napsal jeden kolega, když jedete po D1, zmenšení počtu obyvatel Česka byste přivítali. Pokud zvýšíte produktivitu ekonomiky (více služeb a výrobků z vyšší přidanou hodnotou), reformujete důchodový systém a zlepšíte zdravotní stav lidí, problémem to nebude - rozhodně nebude potřeba přijímat migranty z jiného kulturního okruhu.

Ale když už budete uvažovat o tom, že je potřeba porodnost zvýšit, pomůže lokální patriotismus či nacionalismus? Věnoval jsem nějaký čas studiu demografických statistik a došel jsem k závěru, že nikoliv: korelace mezi mírou nacionalismu a mírou porodnosti prostě není.

Vezměme si období silného nacionalismu v Německu od roku 1933 pro vedením Adolfa Hitlera: K žádné populační explozi nedošlo. A to se vůdce i osobně tak snažil! K silnému růstu počtu Němců došlo až dlouho po 2. světové válce, když se německý národ uzavřel do antinacionalismu, mezinárodní pasivity a soustředil se na práci na státu blahobytu a odstranění bídy.

Míra porodnosti byla systematicky vysoká ve státech bývalého sovětského bloku včetně SSSR. Ukazuje se, že jediným systémem, který přinutí ženy rodit, je komunismus ve formě reálného socialismu - společnost bez možností a bez naděje. Podle mě to není řešení.

V dnešní době jsou v míře porodnosti skoro přesně uprostřed tabulky USA; nejvyšší porodnost mají státy Afriky, všechny vyspělé země mají porodnost nižší, s výjimkou Izraele, jednu z nejnižších porodností má také Rusko. Co je ale šokující, nižší porodnost má nejen Čína a mnohé jiné na první pohled nevyspělé země, ale dokonce Indie se rychle blíží k míře porodnosti pod 2, v případě Indie jde o trend brutální. Takže obecně Česká republika nevybočuje ze světových z průměrů a trendů.

Příklad Izraele a tradičního středozápadu USA (v USA nezvyšují porodnost jen migranti) ukazuje, že pokud má něco obecného na porodnost vliv, tak je to náboženství: skutečná, hluboká a praktikovaná víra. Ta vytváří také jednu z komunit a vytváří morálku. Kdyby nebylo imperativu "Milujte se a množte se!" nebylo by žádné morální zdůvodnění pro to, že by se počet obyvatel neměl zmenšovat a dětí by se mělo rodit více. Bez víry a náboženství také nemůžeme mluvit o "tradičních hodnotách" či konzervatismu.

Ale musí se jednat o skutečnou víru a ne o další bič na občanskou společnost. Když pop huláká: "Ženy, mlčte, hup zpátky ke sporáku a rodit potomky!", má to, myslím, na ženy a dívky spíše opačný účinek. I když se míra porodnosti v Rusku před rokem 2014 mírně zvýšila na cca 1.6 (v důsledku určitého vzestupu středí třídy), drastické zhoršení podmínek tamního zdravotnictví a celkového klimatu po krymské krizi bude mládež spíše vyhánět do zahraničí - každopádně už se míra porodnosti nezvyšuje.

Z toho plyne další poučení: Zlepšovat zdravotnictví, stavět školky, umožnit různé alternativní dětské skupiny, hlídání a tak dále. A našim ženám pomáhat s domácími pracemi, s hlídáním a výchovou - a zvolit si zaměstnání nikoliv pohodové, ale takové, kde se dají vydělat peníze. Nikoliv pilovat konzervativní teorie, věšet si do ložnice portrét Miloše Zemana nebo křičet "Kdo neskáče, není Čech!"

Vojtěch Harok

Vojtěch Harok

Vojtěch Harok

Člen ODS a aktivní občan, radotínský zastupitel. Co je důležité: svoboda, demokracie, vláda zákona, obrana, svobodný trh bez deformací, nízké daně.

REPUTACE AUTORA:
8,72 (VIP)

Seznam rubrik

Tipy autora

Co právě čtu

  • Už je tady zase

Oblíbené blogy

Oblíbené stránky