O migrantech a lidech

čtvrtek 1. září 2016 08:11

Utečenci ani migranti nejsou myši ani krysy, ale lidé. Lidé musejí dodržovat zákon. Stát musí plnit své funkce.

O utečencích a migrantech je potřeba přemýšlet chladnou hlavou, cítit vřelým srdcem a po rozhodnutí konat rozhodně. Nelze zacházet do extrémů jako:

Musíme všechny přijmout, zahrnout je službami a sociálními dávkami, i když by to znamenalo, že se staneme státem s islámem jako státním náboženstvím, s bezvýhradnou podřízeností ženy muži, povinnou mužskou i ženskou obřízkou, kamenováním, usekáváním rukou, poléváním obličeje žen kyselinou, vedením státu v rukou jednoho kmene.

Druhý extrém je prostě: Těch čmoudů máme už svých dost, co jenom berou dávky, běhaj po ulici a kradou, ať jdou všichni do...Legální migrace neškodí

Prakticky nikdo neprotestuje proti legální migraci. Cizinci přijedou s platným vízem, často již tu předtím (třeba několikrát) byli jako turisté, pořádají o přechodný či trvalý pobyt (případně o azyl), podřídí se rozhodnutí, najdou si práci či začnou začnou zde podnikat, po pár letech se buď vracejí do vlasti, a nebo zůstanou. Většinou se chtějí co nejdříve asimilovat, rozptýlit se mezi Čechy, a často nijak nestrojí o styk se svými krajany (proč riskovat, že je třeba ruská či ukrajinská mafie začne otravovat i tady), nebudují komunitu. Jedná se často o odvážné lidi s nápady.

Proč ne? Nebudeme jim bránit brát se o štěstí, když si Váží nás, naší společnosti, krajiny - platí daně a respektují naše zákony. Jedná se skutečně o pomoc našemu hospodářství a zvýšení úrovně a dostupnosti služeb. A hlavně - stát ji může kontrolovat a regulovat.

Uprchlíci a migranti se 100% vrátí domů

To by byl krásný hypotetický případ, který by také asi málokomu z běžných lidí vadil. Kdybychom mohli vzít k nám do ČR několik tisíc uprchlíků a migrantů (oddělit tyto 2 skupiny je těžké), ubytovat je tak, aby nepřicházeli do střetu nebo raději ani do kontaktu s našimi občany, a po, řekněme, dvou třech letech je všechny do jednoho poslali zpět do jejich zemí. Ale to je - hned z několika důvodů - samozřejmě případ zcela nereálný.

Soužití s novými komunitami?

Jsem horoucím zastáncem lidských práv, ale považuji za jediná skutečná lidská práva práva individuální. Například právo každého člověka vyznávat náboženství dle jeho svobodné volby, právo každého, bez ohledu třeba na barvu pleti, tělesný parfém nebo sexuální orientaci brát se o štěstí. "Práva" kolektivní u mě vždy vzbuzují podezření - často se jedná pouze o zástěrku k bezohlednému prosazování zájmů skupiny, Jedná se například o odbory, ale také o takové skupiny, které si říkají komunita - LGBT, muslimská, Klinika atd. (naopak vítám například život spolkový a obecní).

Právě muslimské a různé kmenové komunity jsou na Západě známé nejen nevybíravým prosazováním zájmů své skupiny, ale právě potlačováním individuálních práv (například práv žen či odpadlíků od víry) a s tím spojením budováním struktur ignorujících právní řád země, která přijala je či jejich rodiče.

Toto je ta příčina, proč se bránit kvótám a vůbec přijímání migrantů z cizích kulturních okruhů - porušování zákonů v okruhu širší rodiny prakticky nelze zabránit. A dále, migranti porušující zákon (nelegální), by byli zvýhodněni před migranty legálními a také před českými občany - který bezdomovec dostane od státu čisté bydlení, stravu a a kapesné? Zkušenosti z Německa navíc ukazují, že migranti z této migrační vlny jsou prakticky nezaměstnatelní, bez kvalifikace. A stačí, aby se radikalizovalo několik z nich...

Co dělat?

Bylo by ode mě nefér, abych se nepokusil navrhnout řešení. Východiska pro Českou republiku mohou být dvě, naprosto odlišná, ale plně legitimní - My nic, my muzikanti... - a druhé - My jsme sebevědomý Západ, vrcholná civilizace!

Protože jsme taková maličká země, která nikdy neměla kolonie a nikdy nerozpoutala válku, naše zodpovědnost za stav světa je nulová. Navíc důsledně chráníme svou část Shengenské hranice. Projevíme svou velkorysost, když například vybavíme a budeme zásobovat velký utečenecký tábor třeba v Jordánsku nebo v Turecku, utraťme klidně miliardy - pomožme lidem na místě.

A nebo podpořme systémové řešení. Vybudujme silnou českou armádu, která sama nejen ubrání území Čech, Moravy a Slezska, ale také například Slovensko či Pobaltské státy. Potom můžeme vyžadovat po armádě Spojených států, Velké Británie, Francie a Německa a Izraele velkou invazi na Blízký Východ, aby tam konečně udělali pořádek. Takovouto příležitost propásly USA v roce 2014, když prezident Obama zaváhal a neprovedl pozemní invazi do Sýrie; místo toho přivačil Řezníkovi z Damašku na pomoc Putin s napalmem. Ano, byl by to neokolonialismus, ale zachránil by životy. Zachránil by stovky tisíc lidských životů. Nebylo by miliónů uprchlíků.

Dovětek z 1.9.2016: Je možné poradit evropským mocnostem plně převzít australský model migrační politiky a ochrany hranic. Funguje dobře, občané jsou spokojení - a Austrálie je vyspělá demokratická země.
Vojtěch Harok

Vojtěch Harok

Vojtěch Harok

Člen ODS a aktivní občan, radotínský zastupitel. Co je důležité: svoboda, demokracie, vláda zákona, obrana, svobodný trh bez deformací, nízké daně.

REPUTACE AUTORA:
8,72 (VIP)

Seznam rubrik

Tipy autora

Co právě čtu

  • Už je tady zase

Oblíbené blogy

Oblíbené stránky