Proč nejsem Svobodný

pondělí 13. prosinec 2010 08:08

Nejsem svobodný, protože jsem si vzal báječnou ženu. Nejsem Svobodný, protože nerad trhám partu a nesouhlasím s postojem SSO k roli moci soudní.

Hluboce si vážím lidí jako je Petr Mach: Lidí bez škraloupu, kteří jsou občansky aktivní a dokáží svou vůli dokonce ztělesnit založením politické strany. A navíc dokážou působit sympatickým dojmem, věcně argumentovat a nabízet zajímavé konkrétní nápady. Například nápad zrušit sčítání lidu 2012, desítku menších ústavů a snížit počet zaměstnanců více než pětitisícihlavého Českého statistického úřadu jsou realizovatelné snadněji, než se může zdát.

Omezování role státu je ta část programu, kde lze myslím Svobodným zcela důvěřovat, na rozdíl od ostatních pravicových stran (kde se dodnes nachází mnoho politiků, kteří si moc omezit nehodlají). Co se týče evropské politiky, Strana svobodných občanů představuje vítané vyvážení naivně eurooptimistické politiky většiny politické scény (s výjimkou ODS) tím, že nabízí eurorealistickou alternativu.

Zásadně ovšem nesouhlasím s postojem SSO k roli Ústavního soudu ČR a soudnictví jako takového. Petr Mach se v důležitých sporech postavil na nesprávnou stránu barikády: na stranu parlamentu vůči rozhodnutí soudu, na stranu právního pozitivismu proti právu přirozenému.*

Murray N. Rothbard ve své Etice svobody podrobně rozvíjí, že ve svobodné, libertariánské společnosti bude přezkoumáváním legitimity velice časté a role právníků a soudů vzroste. „Utilitaristické vychvalování svobodného trhu založeného na všech existujících [nejen důsledně legitimních, pozn. autora] majetkových nárocích je neplatné a představuje etický nihilismus“. Nebo také „Zbavme se ducha hodnotové neutrality, ducha positivismu a scientismu.“

Stát má vždy tendenci zvětšovat své pravomoci. Mluvit nám do našich životů více a více. Zvětšovat svou moc je práce politiků. Vláda a parlament jsou tvořeny politiky. Tito budou mít vždy tendenci přijímat zákony, které budou formálně v pořádku, ale budou omezovat naši svobodu, obcházet ústavu a její principy. Svobodní idealisticky věří, že voliči zvolí takové politiky, kteří zvětšování role státu odmítnou. Odmítají pomoc soudů v boji za svobodu člověka a naopak soudy podezřívají z pokusů uchvátit moc ve státě. Svobodní napadají soudní systém. Neudělají si tak ze soudců nepřítele? Nepřítele svobody?

Soudy nejsou nepřítelem demokracie. Soudy jsou a hlavně musí být naopak strážcem svobody proti nástupy nesvobody, volnosti proti tyranii, přítelem člověka vůči státu. Proto jejich autorita musí být posilována, nikoliv znevažována. Podporuji odvahu soudců a nikoliv alibismus.

Úcta k právu je základní konzervativní hodnotou. Důkladný přezkum vztahů a rozhodnutí je základem libertariánského systému. Zdá se, že to zatím nechápou ani mnozí politikové z nelevicových stran jako je ODS, TOP 09 nebo SSO. Také Petru Machovi a Svobodným tak zbývá zestárnout a dozrát.

Tak nebo tak, přál bych si, aby se všechny nelevicové směry jednou sjednotily na platformě obrozené Občanské demokratické strany. U zatoulaných bratrů Svobodných bych tomu byl obvzláště rád.


* Například Petr Mach: Ústavní soud se zbláznil
Vojtěch Harok

Vojtěch Harok

Vojtěch Harok

Člen ODS a aktivní občan, radotínský zastupitel. Co je důležité: svoboda, demokracie, vláda zákona, obrana, svobodný trh bez deformací, nízké daně.

REPUTACE AUTORA:
8,72 (VIP)

Seznam rubrik

Tipy autora

Co právě čtu

  • Už je tady zase

Oblíbené blogy

Oblíbené stránky